PROGEL (Program ve Yayın Geliştirme) Birimi, vakfımız bünyesindeki eğitim kurumlarının misyon ve vizyonu doğrultusunda özgün öğretim programları oluşturan ve bunları ihtiyaçlara göre yenileyen, başta yayın olmak üzere her türden eğitim içeriği ve materyal fikri geliştiren, çalışmalarının uygulamaya dökülmesine süpervizörlük eden ve değerlendiren, AR-GE anlamında süreç, ürün oluşturma anlamında sonuç odaklı bir akademik birimdir.

Program ve Yayın Geliştirme Ekibi, vakfımız bünyesindeki okullarda yürütülen tüm akademik süreçleri planlar, organize eder, ihtiyaç duyulan içeriklerin hazırlanmasında öncülük eder. Planlanan program içeriklerinin ve bu bağlamda düzenlenen her türlü etkinliğin takibini yapar ve alınan geri bildirimleri değerlendirerek gereken durumlarda bu programları revize eder.

Yalnızca öğretilebilmiş bilginin bir değeri olduğuna inanan ve öğretmenin sınırsız yolları olduğunun farkında olan PROGEL ekibi, nasıl öğretileceği kadar hangi bilginin kime öğretileceğini de sorgulayan bir anlayışla, en ideal eğitim sistemlerini araştırmakta, uygun olanları ise uygulamaya geçirmektedir.

Eğitim ve öğretimde kuşkusuz en önemli husus aktarılmak istenenler ile bunların öğrenciler için uygunluğudur. Bu nedenle öğretim programlarının güncelliği, öğrencilerin gelişimsel aşamaları ile uygunluğu, iç ve disiplinler arası tutarlılığı ve hayata dair yönlerinin olması bir okulun olmazsa olmazlarıdır. “Neyin, nasıl, kime ve niçin” öğretilmesi gerektiğinin sürekli değişen dinamik sorular olduğunun farkındalığıyla PROGEL ekibi, AR-GE (Araştırma, Geliştirme) çalışmaları yapar ve okullardaki akademik kadronun mesleki gelişimine sürecine destek olur.
YETEV Akademi, vakfımız bünyesindeki okullarımızın akademik ve hizmet içi eğitimlerine ev sahipliği yapan bir oluşumdur. Eğitime yeni bir soluk getirme gayesi ile kurulan vakfımızın değerli eğitim kurumları bugün, yarın ve her geçen gün gerçekleştireceği organizasyonlar sayesinde eğitime değer katmaya devam edecektir.

YETEV Akademi'yi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz.


Instagram
YouTube