HAKKIMIZDA

Toplumsal değişim ve yeniliklerin daha önce hiç olmadığı kadar hızlandığı bir çağdayız. Bu hızlı değişim daha önce var olmayan birçok problemi doğurduğu gibi önceki problemlerin de derinleşmesine yol açmaktadır.

 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla beraber, dünya nimetlerinin paylaşımında adalet ve merhametten her geçen gün daha da uzaklaşıldığını görüyor ve çevre sorunlarının ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Teknolojinin, insanlığa verdiği faydanın yanında pek çok zararı da beraberinde getirdiğini artık daha net görüyoruz. Dünya genelinde yaşanan tüketim çılgınlığı, dünyanın geleceğini çoktan tehlikeli boyutlara taşımış durumdadır. Tüm bu etkenler, bütün insanlığın yanında, bizim ait olduğumuz kültürel coğrafyayı da derinden etkilemekte, bu coğrafyada kök salmış değerleri hızla aşındırmaktadır. Bu aşınmanın doğuracağı insan ve toplum yapısına dair kaygılar ise geleceğe dair umutlarımızı her geçen gün daha fazla gölgelemektedir.

 

Tam da bu noktada, ülkemizin ve dünyanın gidişatına “insana yakışan” bir yön verme çabasının ve değerlerin aşınmasını önleme yolundaki gayretlerin kıymeti daha da artmaktadır. Bu nedenle önümüzde duran en önemli ve acil ihtiyacın, tüm dünyada eğitim süreçlerinin bu farkındalık ve ciddiyetle yeniden inşa edilmesi olduğunu düşünmekteyiz.

 

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), devletin bu alandaki kamusal yükünü azaltarak söz konusu farkındalığa dayalı eğitim anlayışının hayata geçirilmesi niyeti ve çeyrek asrı aşan sivil toplum birikimine dayanarak eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle kurulmuştur. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere, YETEV aşağıdaki başlıklarda hizmet üretmeyi amaçlamaktadır: 

 

YETEV, yurt içinden ve yurt dışından her türlü yardımı bünyesine katarak, bu amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.